GÖNÜL DAVET FRANCHISE SİSTEMİ


Siz de Gönül'lü Olun...

1972 yılından beri evlilik sektöründe hizmet veren Gönül Davet standart yaratarak güçlü konsept, geniş müşteri portföyü ve sektöründeki marka bilinirliği ile her geçen gün hızlı bir şekilde daha da büyümektedir. Gönül Davet franchise sistemine klasik franchise sistemi (ki biz buna girişimci ortak diyoruz) ile girebileceğiniz gibi birbirinden bağımsız iş kirası modeli ile de girebilirsiniz.

Gönül Davet Franchise sistemini dört farklı modelde alabilirsiniz.

 • Girişimci ortak franchise sistemi
 • Yatırımcı ortak franchise sistemi
 • Yönetici ortak franchise sistemi
 • Etkinlik satış ortak franchise sistemi

Girişimci Ortak • Franchise alan yatırımını kendi yapar.
 • İşletmeyi yönetir, pazarlama ve satışı kendi yapar.
 • 5 yıllık franchise anlaşması yapılır.
 • Başlangıçta sisteme giriş bedeli olarak 15 000 € alınır.
 • Ciro üzerinden haftalık %5 franchise kullanım bedeli öder.
 • Ciro üzerinden %2 tanıtım fonuna katılır.
 • Anlaşma süresinin bitiminde taraflar isterse rayiç bedel ile süre 5 yıl için uzatılır.
 • Franchise eğitimine katılır.

Yatırımcı Ortak

  •     İşletme Gönül Davet adına kurulur.
  •     Tüm yatırım veya en az %50 yatırımı yapar, yönetime karışmaz.
  •     Yönetim ve İşletmecilik Gönül Davet tarafından yapılır.
  •     İki Farklı iş kirası modelinden bir tanesini seçer.
  •     60 ayda yatırım kazançla birlikte geri dönmüş olur.
  •     Yatırımcı istediği takdirde 3 ay önceden haber vererek sistemden ayrılabilir.
  •         A-Sabit İş Kirası Modeli
  •     Yatırım miktarı 36 aya bölünür. 60 ay süre ile ödeme yapılır.
  •     Kira ödemeleri her yıl enflasyon oranında arttırılır.
  •     Enflasyondan arındırılmış ödeme aylık olarak yapılır.
  •         B-Hasılat İş Kirası Modeli
  •     48 ay süre ile cirodan %10 hasılat kirası alınır.
  •     Kira ödemeleri aylık yapılır.

FRANCHISE BAŞVURU FORMU

İŞ GEÇMİŞİ

MALİ BİLGİLER

MALİ DURUM

YATIRIMCI ADAYININ DÜŞÜNCELERİ